Pannonhalma

Pannonhalma

 

Pannonhalma város Győr-Moson-Sopron megyében található, a Pannonhalmi járás székhelye. A település 1965 -ig eredeti nevén mint Győrszentmárton volt ismert. Pannonhalma néhány történetíró szerint már az ősidők óta lakott hely volt és egy Civitas Pannónia nevű római város helyén állt.

Az első település a 10. illetve 11.században a fejedelmi udvarház és annak Pándzsa-völgyi birtoka volt. A Bencés-rendi szerzetesek 996 -ban építették fel a királyi alapítású bencés kolostort. Ezután kezdődött el a falu kialakulása és fejlődése. A tatárjárás ideje alatt a falu lakosságának nagy része elhagyta a települést. A falu első nagy felvirágzása a 14. és a 15.század idejére tehető. 1334 -ben Károly Róbert a győrszentmártoni apát vásárjoga alapján néhány szomszédos falut, életképtelenné vált birtokot Győrszentmártonhoz csatolta. Megnövekedett a lakosság száma, megjelent a szántóvető népesség. Ezzel egyedijűleg megkezdődött a majoros gazdálkodás.
A település neve Alsok, amelynek piac és vásártere Felsokéval közös volt. A település lassan a falu rangjára emelkedett és 1338 -ban már templommal és plébániával is rendelkezett.

 

Pannonhalma (háttérben a Főapátság)

 

A 17. században a török hordák elpusztították a települést, melyet később 1689 -ben Rummer Márton főapát újra telepített. A gazdaság és a társadalmi színvonal gyorsan növekedett. A lakosság létszáma rohamosan megnőtt. Nagy létszámú hazai bevándorló valamint külföldről érkezett német és szláv ajkú népesség is betelepedett.
A visszatelepült apátság nagymértékű építkezésekbe kezdett, majorok létesültek, magtárak épültek és felépült
a számvevőségi épület is. Egyre jobban fejlődtek a céhek. Fejlődésnek indult a civil és a közigazgatási szervezet, növekedett az iskoláztatás üteme. A mezőváros neve még mindig Alsok volt, de egyre inkább Győri Szentmárton néven említették.

 

» Olcsó szálláshelyek Pannonhalmán és környékén

 

A 19.században kialakult a mezőváros kisipara és kersekedelmi hálózata. Középipari létesítmények, mint a szeszfőzde, malmok és a téglagyár is felépültek. Megerősödött a közigazgatási jegyzőség, óvodák és iskolák épültek. A lakosság létszáma 1900 -ra elérte a háromezer főt. A Millenium évében megindult a vasúti közlekedés is. Az 1950 -es járásrendezés során megszűnt a Pannonhalmi járás, a vidék járási székhelye Győr lett.

 

Pannonhalma 1970 -ben kapott nagyközségi rangot. A település az apátsággal közös Pannonhalma nevet viseli. Ez a név 1965 -ben Guzmics Izidor bencés szerzetes, bakonybéli apát névalkotása volt. Pannonhalma 1970 óta a környék legnépesebb város volt. A lakosok száma ekkor megközelítőleg 4000 főre volt tehető, ami mára több mint tíz százalékkal megnőtt. Pannonhalma népességének demográfiai összetétele igen kedvező.
A korstruktúra fiatal, arányában alacsony a 60 év felettiek száma. Pannonhalma csaknem színmagyar község, csak elenyésző számú német és egyébb kisebbség él itt. A község gyors ütemben fejlődött, számtalan üzem jött létre. Kiépült az úthálózat, szennyvíz-csatornázás, megvalósult a gáz, elektromos energia, az ivóvízszolgáltatás, valamint a telefonszolgáltatás. Saját hulladéklerakó telepet is létesítettek. Mindezeknek a tevékenységeknek köszönhetően 2000 -ben Pannonhalma elnyerte a városi rangot.

Pannonhalmi Bencés Főapátság

 

Pannonhalma legkiemelkedőbb nevezetessége a Pannonhalmi Bencés Főapátság. A Főapátság a magyar történelem egyik legbecsesebb emlékhelye, egyházi és művészettörténeti központ, a Világörökség része. A város látogatóinak száma meghaladja az évi 200 ezer főt. Pannonhalma Magyarország turisztikai helyeinek egyik leglátogatottabb célpontja. Természeti adottságai valamint a főmonostor vonzereje miatt a város a turisztikai iparágra van berendezkedve. A városban és környékén minden elvárást, kényelmet kielégítő szállodák, panziók és éttermek várják az odalátogatókat. Az apátsághoz tartozik a híres Pannonhalmi Bencés Gimnázium, Egyházzenei Szakközépiskola és Kollégium. Az elmúlt években az apátság kortárs építészeti alkotásaival is ismertté vált.
A Diákkápolna és a fogadóépület mellet zarándokházak és erdei kápolna épült. Ezek 2011 -ben elnyerték a Média Építészeti Díjat.

 

A Pannonhalmi Tájvédelmi Körzetet 1992 -ben hozták létre 7042 hektár területen. A körzet főbb részeinek egyike az Erebe-szigetek kiemelkedő természeti értékkel bír. Az őszi illetve téli madárvonulások idején különleges madárfajokkal, főleg érdekes récefajokkal találkozhat a látogató. A kisalföldi meszes homokpuszták, a Győr-Komárom-Kisbér által határolt háromszögben találhatók. Jellemzőik a homokpusztai gyepek, bozótos, borókás, szürke nyáras, ezen kívül a tölgyerdők, árvalányhaj és a fekete kökörcsin. Említésre méltó a madárvilág képviselője, a fekete gólya, a búbos banka és a barna kánya. A Pannonhalmi dombság Pannonhalma, csanaki és szemerei vonulatai csodálatos látványt nyújtanak. Pannonhalmán található Magyarország egyetlen üvegművészeti galériája a Hefter Üveggaléria. Megtekintésre méltó Horváth György fazekasháza, valamint Szent István bronzszobra is.

 

 

Néhány kiemelt olcsó szállás Pannonhalma közelében

 

Szél Fiai Fogadó, Nyúl   Aranypatkó Fogadó-Étterem*** Győrújbarát   Família Panzió, Pannonhalma

 

» További szállások Pannonhalma környékén